Description

Vedvarende praksis eller adfærd, der er baseret på forskelsbehandling på grund af køn, alder og andre grunde samt flere og/eller krydsende former for diskrimination, der ofte involverer vold og forårsager fysisk og/eller psykologisk skade eller lidelse.

Additional notes and information

Den skade, som denne praksis forårsager ofrene, overgår de øjeblikkelige fysiske og mentale konsekvenser og har ofte det formål eller den effekt ​​at forringe anerkendelsen, nydelsen og udøvelsen af ​​menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for kvinder og børn. Der er også en negativ indvirkning på deres værdighed, fysiske, psykosociale og moralske integritet og udvikling, deltagelse, sundhed, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale status. For at blive betragtet som skadelig skal praksis opfylde følgende kriterier: b. De udgør et benægtelse af individets værdighed og/eller integritet og en krænkelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i de to konventioner; b. De udgør diskrimination af kvinder eller børn og er skadelige, fordi de resulterer i negative konsekvenser for dem som enkeltpersoner eller grupper, herunder fysisk, psykologisk, økonomisk og social skade og/eller vold og begrænsninger i deres evne til at deltage fuldt ud i samfundet eller udvikle sig og nå deres fulde potentiale; c. Det er traditionel, genopstående eller opstående praksis, der er sanktioneret eller opretholdt på basis af sociale normer, der fastholder mænds dominans og ulighed mellem kvinder og børn, baseret på køn, alder og andre intersektionelle faktorer; d. De pålægges kvinder og børn af familie, medlemmer af samfundet eller samfundet som helhed, uanset om offeret giver eller er i stand til at give, fuldt, frit og informeret samtykke.