Description

Keskus, jossa tarjotaan erityispalveluja seksuaalisen väkivallan uhreille, kuten välitöntä lääketieteellistä hoitoa ja traumatukea sekä välittömiä oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia, joissa kerätään syyttämiseen tarvittavat todisteet sekä pitkäaikaista psykologista neuvontaa ja terapiaa, tukea uhreille oikeudenkäyntien aikana ja muuta käytännön apua

Additional notes and information

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa säädetään, että kyseisiä keskuksia on oltava riittävästi, niiden on oltava helposti saavutettavissa ja niiden palvelujen on oltava asianmukaisia. Vähintään yhden sellaisen keskuksen olisi oltava käytettävissä kutakin 200 000:ta asukasta kohti. Raiskauskriisikeskuksia voi olla monia eri muotoja, ja ne tarjoavat tavallisesti pitkäaikaista apua. Seksuaalisen väkivallan uhrien tukikeskukset voivat puolestaan erikoistua välittömään lääketieteelliseen hoitoon, laadukkaisiin oikeuslääketieteellisiin käytäntöihin ja kriisitoimenpiteisiin. Niitä voidaan perustaa sairaaloihin lääketieteellisten tarkastusten tekemiseksi ja uhrin ohjaamiseksi naisille tarkoitettuun erityiskeskukseen.