Description

Keskus, mis pakub seksuaalvägivalla ohvritele spetsialiseeritud teenuseid: sh vahetu meditsiiniline abi, toetus traumaolukorras, kohtumeditsiinilised läbivaatused tõendite kogumiseks, pikaajaline psühholoogiline nõustamine ja teraapia, tugi kohtumenetluse ajal ning muu praktiline abi

Additional notes and information

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon paneb paika selliste keskuste standardid. Neid peab olema piisavalt ja nad peavad olema kergesti ligipääsetavad ning nende teenused peavad olema kohased. Iga 200 000 inimese kohta peaks olema selline keskus. Vägistamisohvrite tugikeskustel võib olla palju eri vorme, enamasti pakutakse pikaajalist abi. Seksuaalvägivalla ohvrite tugikeskused võivad olla spetsialiseerunud kiirele arstiabile, kvaliteetsetele kohtumeditsiinitegevustele ja kriisisekkumisele. Nad võivad töötada haiglates, et oleks hea teha arstlikku läbivaatust, kust saab ohvri saata edasi vägistamisohvrite tugikeskusesse.