Description

nepridobitne, prostovoljne skupine državljanov, načeloma neodvisne od vlade, ki so organizirane na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni, da se ukvarjajo z vprašanji, ki podpirajo javno dobro

Additional notes and information

Nevladne organizacije (NVO) so priznane kot ključni akterji tretjega sektorja na področju razvoja, človekovih pravic, humanitarnega delovanja, enakosti spolov, okolja in številnih drugih področjih delovanja v imenu javnosti. Ženske NVO so najbolj znane po dveh različnih, vendar pogosto medsebojno povezanih vrstah dejavnosti: izvajanju storitev za ženske v stiski in organiziranju zagovarjanja določenih politik in javnih kampanj v prizadevanju za družbene spremembe, ki so potrebne za uresničitev enakosti spolov.
NVO so dejavne tudi v vrsti drugih specializiranih vlog, kot so gradnja demokracije enake zastopanosti, razreševanje sporov, analiza politik, raziskovanje in informiranje. NVO so ključni partnerji vlad pri prizadevanju za enakost spolov. S predstavljanjem stališč članov o vprašanjih enakosti spolov, pripravo različnih predlogov, sodelovanjem pri posameznih projektih, z raziskovanjem vsebinskih vprašanj ali zagotavljanjem vidnosti in legitimnosti vprašanj enakosti spolov v medijih igrajo NVO pomembno vlogo pri doseganju enakosti spolov, ki jo morajo države ceniti in spodbujati. Nevladne organizacije (NVO) pogosto imenujemo ‘organizacije civilne družbe’ in ženske organizacije.