Description

Nevladine organizacije (NVO), koje se često nazivaju i „organizacijama civilnog društva” i ženskim organizacijama, neprofitne su, dobrovoljne grupe građana, uglavnom nezavisne od vlade, koje se organizuju na lokalnom, državnom ili međunarodnom nivou kako bi se bavile pitanjima zaštite javnog dobra.

Additional notes and information

NVO su prepoznate kao ključni akteri trećeg sektora u predjelu razvoja, ljudskih prava, humanitarnih akcija, rodne ravnopravnosti, životne sredine i mnogih drugih oblasti javnog djelovanja. Ženske nevladine organizacije su najpoznatije po dvije različite, ali često međusobno povezane vrste aktivnosti: pružanje usluga ženama u nevolji i organizovanje javnog zagovaranja i javnih kampanja u potrazi za društvenom transformacijom potrebnom za postizanje rodne ravnopravnosti. NVO su također aktivne u širokom spektru drugih specijalizovanih uloga kao što su izgradnja paritetne demokratije, rješavanje sukoba, analiza politike, istraživanje i pružanje informacija. NVO su ključni partneri vlada u težnji za rodnom ravnopravnošću. Predstavljanjem stavova svojih članica o pitanjima relevantnim za rodnu ravnopravnost, davanjem prijedloga ili sugestija, saradnjom na određenim projektima, istraživanjem stvarnih problema ili, u kontekstu medija, davanjem vidljivosti i legitimiteta pitanjima rodne ravnopravnosti, NVO imaju ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti, koju države moraju da cijene i podstiču.