Description

alapvetően kormányzatoktól független, nonprofit, önkéntes állampolgári csoport, amely helyi, nemzeti vagy nemzetközi szinten szerveződik a közjót szolgáló ügyek érdekében

Additional notes and information

A nem kormányzati szervezetek a harmadik szektor kulcsfontosságú szereplőinek minősülnek a fejlesztés, az emberi jogok, a humanitárius fellépés, a nemek közötti egyenlőség, a környezetvédelem és a közszférabeli fellépés számos más területén.
A női nem kormányzati szervezetek leginkább két különböző, de gyakran egymáshoz kapcsolódó tevékenységfajtáról ismertek: az egyik a rászoruló nők számára történő segítségnyújtás, a másik pedig a nemek közötti egyenlőség eléréséhez szükséges társadalmi átalakulásra irányuló szakpolitikai érdekképviselet és nyilvános kampányok szervezése.
A nem kormányzati szervezetek emellett számos különféle speciális szerepet is betöltenek, ideértve a paritásos demokrácia építését, a konfliktusmegoldást, a szakpolitikai elemzést, a kutatást és a tájékoztatást. A nem kormányzati szervezetek a kormányok nélkülözhetetlen partnerei a nemek közötti egyenlőség megvalósítása terén. Azáltal, hogy ismertetik tagjaik véleményét a nemek közötti egyenlőséget érintő kérdésekkel kapcsolatban, javaslatokat vagy ajánlásokat terjesztenek elő, együttműködnek konkrét projektekben, kutatást folytatnak lényegi kérdésekben, vagy – a média vonatkozásában – láthatóságot és legitimitást biztosítanak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseknek, a nem kormányzati szervezetek olyan szerepet töltenek be a nemek közötti egyenlőség elérésében, amelyet az államoknak értékelniük és ösztönözniük kell.