Description

Minkä tahansa ihmisryhmän yksilöiden väliset erot arvoissa, asenteissa, kulttuurisissa näkökulmissa, uskomuksissa, etnisessä taustassa, sukupuolisessa suuntautumisessa, taidoissa, tiedoissa ja elämänkokemuksessa