Description

rozdíly v hodnotách, přístupech, kulturních hlediscích, přesvědčení, etnickém původu, sexuální orientaci, genderové identitě, dovednostech, znalostech a zkušenostech jednotlivců v rámci libovolné skupiny osob