Description

Стечена права, нарочито везана за социјалну заштиту или пребивалиште, су права која припадају појединцу/појединки, али произилазе и зависе од њених или његових односа са неком другом особом, најчешће родитељство, брак или кохабитација. Видети такође: индивидуална права

Additional notes and information

Стечена права могу бити спорно питање у случајевима растанка или развода и у те сврхе су неке земље увеле поделу права на пензију. Наслеђена пензија је, такође, значајан извор прихода за жене, које имају дуже очекивано трајање живота од мушкараца и које напуштају посао због неплаћеног рада у домаћинству и, као такве, не могу да остваре право на пензију.