Description

práva, vzťahujúce sa najmä na dávky sociálneho zabezpečenia alebo bydlisko, ktoré prináležia jednotlivcovi, ale ktoré rovnako vyplývajú zo vzťahu s inou osobou a závisia od nej, pričom zvyčajne ide o vzťah vyplývajúci z rodičovstva, manželstva alebo spolužitia

Additional notes and information

Odvodené práva môžu byť kľúčovou otázkou v prípade rozluky alebo rozvodu: na tento účel niektoré krajiny zaviedli ustanovenia o rozdelení dôchodkových práv. Pozostalostné dôchodky sú tiež dôležitým zdrojom pre ženy, ktoré majú vyššiu priemernú dĺžku života ako muži a ktoré sa môžu vzdať svojej práce, aby mohli poskytovať starostlivosť, a preto nie sú schopné spĺňať kritéria pre získanie nároku na vlastný dôchodok.