Description

rettigheder, navnlig til sociale ydelser eller ophold, som tilfalder en person, men som stammer fra og afhænger af et forhold til en anden person, som regel med baggrund i forældreskab, ægteskab eller andet forhold eller samliv

Additional notes and information

Afledte rettigheder kan være et vigtigt spørgsmål i tilfælde af separation eller skilsmisse. I den forbindelse har nogle lande indført bestemmelser om opdeling af pensionsrettigheder. Efterladtepensioner er også en vigtig ressource for kvinder, der har en længere forventet levetid end mænd, og som måske har givet afkald på at arbejde som lønmodtagere for at yde omsorg for andre, og derfor ikke, i kraft af egne rettigheder, kvalificerer til pension.