Description

alle former for social handling udført af enkeltpersoner eller grupper, der hverken er forbundet med eller forvaltet af staten

Additional notes and information

Civilsamfundet omfatter alle organisationsstrukturer (civilsamfundsorganisationer), hvis medlemmer tjener almen interesse gennem en demokratisk proces og indtager en medierende rolle mellem borgere og offentlige myndigheder. Organisationer og grupper, der fremmer ligestilling mellem kønnene og øger respekten og forsvaret for kvinders menneskerettigheder er et afgørende element i god regeringsførelse, der skal holde magthaverne ansvarlige.