Description

visos socialinių veiksmų formos, kurias atlieka su valstybe nesusiję ir jos nevaldomi asmenys ar grupės

Additional notes and information

Pilietinė visuomenė apima visas organizacines struktūras (pilietinės visuomenės organizacijas), kurių nariai, pasitelkdami demokratinius procesus, siekia užtikrinti bendrąjį interesą ir atlieka valdžios institucijų ir piliečių tarpininko vaidmenį. Organizacijos ir grupės, skatinančios lyčių lygybę, gerbiančios ir ginančios moterų žmogaus teises ir saugumą yra svarbi valdymo dalis, turinti užtikrinti esančiųjų valdžioje atskaitomybę.