Description

samtliga former av sociala åtgärder som utförs av individer eller grupper som varken är kopplade till eller leds av staten

Additional notes and information

Det civila samhället inbegriper samtliga organisatoriska strukturer (det civila samhällets organisationer) vars medlemmar tjänar det allmänna intresset genom en demokratisk process och som tar på sig rollen som medlare mellan offentliga myndigheter och medborgare. Organisationer och grupper som arbetar för jämställdhet, respekt för, och försvar av, kvinnors mänskliga rättigheter och är en viktig del av det ansvarsutkrävande som denna stymodell syftar till