Description

Цивилно друштво се односи на све форме друштвених акција које спроводе појединци или групе које нису повезане, нити њима управља држава.

Additional notes and information

Цивилно друштво обухвата све организационе структуре (организације цивилног друштва) чији чланови/це служе општем интересу кроз демократски процес, и који преузимају на себе улогу медијатора између органа јавне власти и грађана. Организације и групе које предводе промовисање родне равноправности и одбрану и поштовање женских људских права представљају витални део управљања, у смислу тога да стално подсећају на одговорност оне који су на позицијама моћи.