Description

të gjitha format e veprimit shoqëror të kryera nga individë ose grupe të cilët nuk janë as të lidhur, as të menaxhuar nga shteti

Additional notes and information

Shoqëria civile përfshin të gjitha strukturat organizative (organizatat e shoqërisë civile) anëtarët e të cilave i shërbejnë interesit të përgjithshëm përmes një procesi demokratik dhe që marrin rolin e ndërmjetësit midis autoriteteve publike dhe qytetarëve. Organizatat dhe grupet që përkrahin promovimin e barazisë gjinore, respektimin e të drejtave të njeriut të grave dhe mbrojtjen e tyre janë një komponent jetik i qeverisjes që supozohet të mbajë përgjegjës ata që janë në pushtet.