Description

všetky formy spoločenských aktivít vykonávaných jednotlivcami alebo skupinami, ktoré nesúvisia so štátom ani ich štát neupravuje

Additional notes and information

Občianska spoločnosť zahŕňa všetky organizačné štruktúry (organizácie občianskej spoločnosti), ktorých členovia a členky slúžia všeobecnému záujmu prostredníctvom demokratického procesu a ktorí prevzali úlohu sprostredkovateľa medzi verejnými orgánmi a občanmi. Organizácie a skupiny, ktoré podporujú presadzovanie rodovej rovnosti, rešpektovanie ľudských práv žien a ich obhajoby, sú dôležitou súčasťou správy vecí verejných, ktorá má vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí sú pri moci.