Description

üheksa kuud, mil naine kannab arenevat embrüot ja loodet oma kehas

Additional notes and information

Raseduse ajal võivad nii naine kui ka tema arenev laps olla silmitsi mitme terviseriskiga. Raseduse komplikatsioonid võivad muuta naise töövõimetuks, millest tuleneb ebasoodsa kohtlemise või isegi raseduse tõttu vallandamise oht, mis on naiste otsene diskrimineerimine. Minevikus peeti selliseid õiguseid võrdse kohtlemise põhimõtte erandiks, kuid tänapäeval nähakse neid pigem võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks vajalike vahenditena, mis puudutab juurdepääsu tööle ja töötingimusi. Tegelikult püütakse nendega kohandada peamist bioloogilist erinevust naiste ja meeste vahel.