Description

Yhdeksän kuukauden jakso, jonka aikana nainen kantaa ruumissaan kehittyvää alkiota ja sikiötä

Additional notes and information

Raskauden aikana sekä naisella että hänen kehittyvällä lapsellaan voi olla erilaisia terveysriskejä. Raskauteen liittyvät häiriöt ja komplikaatiot, jotka voivat johtaa työkyvyttömyyteen, ovat osa raskaudelle ominaisia riskejä ja muodostavat siten sillä perusteella syyn epäedullisemmalle kohtelulle tai ehkä jopa irtisanomiselle ja ovat siten naisten suoraa syrjintää. Kyseiset oikeudet on aiemmin katsottu poikkeukseksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen, mutta nykyään ne katsotaan pikemmin keinoksi varmistaa naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttaminen sekä työllisyyteen pääsyn että työolojen osalta. Niiden tarkoituksena on itse asiassa ottaa huomioon suurin naisten ja miesten välinen biologinen ero.