Description

obdobje devetih mesecev, v katerem ženska nosi v svojem telesu razvijajoči se zarodek in plod

Additional notes and information

Med nosečnostjo se lahko ženska in njen razvijajoči se otrok spopadata z različnimi zdravstvenimi tveganji. Motnje in zapleti, povezani z nosečnostjo, ki lahko povzročijo nezmožnost za delo, so del tveganj, ki izhajajo iz nosečnosti; manj ugodna obravnava iz tega razloga ali morda celo odpustitev pomenita neposredno diskriminacijo žensk.
Medtem ko so take pravice v preteklosti veljale za izjemo od načela enake obravnave, se danes štejejo za sredstvo, ki zagotavlja izvajanje načela enake obravnave žensk in moških, kar zadeva dostop do zaposlitve in delovnih pogojev. Dejansko si prizadevajo upoštevati glavne biološke razlike med ženskami in moškimi.