Description

devet mjeseci tijekom kojih žena u svom tijelu nosi zametak i plod u razvoju

Additional notes and information

Za vrijeme trudnoće i žena i dijete koje se razvija mogu se suočiti s različitim zdravstvenim rizicima. Poremećaji i komplikacije u trudnoći, koji za posljedicu mogu imati nesposobnost za rad, predstavljaju dio rizika u trudnoći i nepovoljno postupanje na toj osnovi, uključujući i otkaz, predstavljaju izravnu diskriminaciju žena. Dok su u prošlosti takva prava bila smatrana izuzetkom u sklopu načela ravnopravnog postupanja, danas se prvenstveno smatraju načinom kojim se osigurava provedba načela ravnopravnog postupanja prema ženama i muškarcima u pogledu mogućnosti za zapošljavanje i radnih uvjeta. Njima se želi uvažiti glavna biološka razlika između žena i muškaraca.