Description

Трудноћа се односи на девет месеци током којих жена у свом телу носи ембрион и фетус у развоју.

Additional notes and information

Током трудноће, и жена и дете у развоју могу се суочити са различитим здравственим ризицима. Поремећаји и компликације повезане са трудноћом, који могу довести до неспособности за рад, чине део ризика својствених трудноћи и неповољнији третман по том основу, и можда чак и отказ, представљају директну дискриминацију жена. Иако се у прошлости на таква права гледало као на изузетак од принципа равноправног третмана, данас се они више сматрају средством за осигурање примене принципа равноправног третмана жена и мушкараца, како у погледу приступа запошљавању, тако и услова рада. У ствари, они имају за циљ да прилагоде главну биолошку разлику између жена и мушкараца.