Description

deväť mesiacov, počas ktorých žena nosí vo svojom tele vyvíjajúce sa embryo a plod

Additional notes and information

Žena aj jej vyvíjajúce sa dieťa môžu byť počas tehotenstva vystavené rôznym zdravotným rizikám. Poruchy a komplikácie súvisiace s tehotenstvom, ktoré môžu mať za následok práceneschopnosť, sú súčasťou rizík spojených s tehotenstvom a menej priaznivého zaobchádzania z tohto dôvodu, alebo dokonca prepustenia, predstavujú priamu diskrimináciu žien. Hoci boli takéto práva v minulosti považované za výnimku zo zásady rovnakého zaobchádzania, v súčasnosti sú skôr považované za prostriedok na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu a pracovné podmienky. V skutočnosti majú za cieľ obsiahnuť hlavný biologický rozdiel medzi ženami a mužmi.