Description

Сексуално здравље је стање физичког, емоционалног, менталног и социјалног благостања повезано са сексуалношћу; није само одсуство болести, дисфункције или немоћи. Сексуално здравље захтијева позитиван и приступ с поштовањем сексуалности и угодна и сигурна сексуална искуства, без присиле, дискриминације и насиља. Да би се постигло и одржало сексуално здравље, сексуална права свих особа морају се поштовати, штитити и испуњавати.