Description

ar seksualitāti saistīta fiziska, emocionāla, garīga un sociāla labklājība, kas nav tikai slimības, disfunkcijas vai nespēka neesība

Additional notes and information

Lai nodrošinātu seksuālo veselību, nepieciešama pozitīva un cieņpilna pieeja seksualitātei, kā arī patīkama un droša seksuālā pieredze, kurā nav spaidu, diskriminācijas un vardarbības. Lai iegūtu un saglabātu seksuālo veselību, jāievēro, jāaizsargā un jāīsteno visu personu seksuālās tiesības.