Description

состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба што се поврзува со сексуалноста; не се работи само за отсуство на болест, дисфункционалност или немоќ

Additional notes and information

Сексуалното вознемирување најчесто се врши во контекст на злоупотреба на моќ, ветување награда или закана со одмазда.