Description

stan dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego związanego z seksualnością; nie jest to jedynie brak chorób, dysfunkcji lub ułomności

Additional notes and information

Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego i pełnego szacunku stosunku do seksualności oraz przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji czy przemocy. Aby zdrowie seksualne mogło zostać osiągnięte i utrzymane, prawa seksualne wszystkich ludzi muszą być szanowane, chronione i spełnione.