Description

folláine fhisiceach, mhothúchánach, mheabhrach agus shóisialta a bhaineann le gnéasacht; ní bhaineann sí amháin le galar, mífheidhm nó éiglíocht a bheith as láthair

Additional notes and information

Éilíonn sláinte ghnéis cur chuige dearfach agus measúil maidir le gnéasacht agus taithí ghnéasach phléisiúrtha agus shábháilte, saor ó chomhéigean, idirdhealú agus foréigean. Chun sláinte ghnéis a bhaint amach agus a chothabháil, ní mór cearta gnéis gach duine a urramú, a chosaint agus a chomhlíonadh.