Description

begrepp och villkor för att säkerställa att kvinnor erhåller lämplig omvårdnad i samband med graviditet, barnafödande och perioden efter förlossning, inbegripet familjeplanering och akut obstetrisk vård