Description

Omfanget og typen af ​​aktiviteter, der gennemføres, skal informeres ved risikovurdering, gennemføres inden for en multi-agenturramme og overvåges for effektivitet. Formålet med disse aktiviteter er at forsøge at reducere den trussel, som gerningsmanden udgør, og beskytte offeret mod yderligere vold og overgreb