Description

il-kunċett u l-kundizzjonijiet biex jiġi żgurat li n-nisa jirċievu s-servizzi xierqa b’rabta mat-tqala, il-ħlas u l-perjodu ta’ wara t-twelid, inkluż l-ippjanar tal-familja u l-kura ostetrika ta’ emerġenza