Description

Reproduktivno zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, ne samo odsustvo bolesti ili slabosti, u svim pitanjima vezanim za reproduktivni sistem i njegove funkcije i procese.

Additional notes and information

Reproduktivno zdravlje stoga podrazumijeva da su ljudi sposobni za zadovoljavajući i siguran seksualni život i da imaju sposobnost reprodukcije i slobodu da odluče da li će, kada i koliko često to činiti. Implicitno u ovom posljednjem stanju je sljedeće: prava žena i muškaraca da budu informisani; da imaju pristup sigurnim, efikasnim, pristupačnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice, uključujući metode za regulisanje plodnosti, koje nisu u suprotnosti sa zakonom; i pravo pristupa odgovarajućim zdravstvenim uslugama kako bi se ženama omogućile sigurna trudnoća i porođaj i parovima pružile najbolje šanse da imaju zdravo dijete. Reproduktivno zdravlje je komponenta reproduktivnih prava.