Description

Изградња капацитета у области родне равноправности односи се на изградњу или јачање знања, вјештина и способности појединаца, институција, група или организација да обављају послове, рјешавају проблеме, постављају и остварују циљеве у области родне равноправности на одржив и трансформативан начин.