Description

budowanie i/lub poszerzanie wiedzy, umiejętności i zdolności jednostek, instytucji, grup i organizacji do pełnienia funkcji, rozwiązywania problemów oraz stawiania i osiągania celów związanych z równouprawnieniem płci w sposób zrównoważony i przekształcający

Additional notes and information

Budowanie potencjału do praktycznego i skutecznego uwzględniania równości płci i perspektywy płci we wszystkich istotnych obszarach i na wszystkich poziomach, angażując do tego jak najwięcej technik, narzędzi, a także podmiotów, jest najczęstszym przykładem budowania potencjału. Rozwijanie kompetencji pojedynczych jednostek i zmiana systemu umożliwiająca procesy i efekty transformacyjne w instytucjach.