Description

asmenų, institucijų, grupių ir organizacijų gebėjimų tvariai ir transformuojančiai vykdyti funkcijas, spręsti problemas, nustatyti ir įgyvendinti lyčių lygybės tikslus ugdymas ir (arba) stiprinimas