Description

budování a/nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností fyzických osob, institucí, skupin a organizací tak, aby mohly udržitelným a transformativním způsobem vykonávat funkce, řešit problémy a stanovovat a plnit cíle v oblasti genderové rovnosti

Additional notes and information

Nejčastějším příkladem je budování kapacit pro účinné začleňování genderového hlediska ve všech příslušných oblastech a na všech úrovních v praxi, s využitím co nejširší škály postupů a nástrojů a se zapojením co největšího počtu účastníků. Rozvoj kompetencí fyzických osob a systémové změny, které umožňují uskutečňování transformačních procesů a mají dopad na instituce.