Description

att bygga upp/förbättra individers, institutioners, gruppers och organisationers kunskap, färdigheterna och förmåga att utföra funktioner, lösa problem och fastställa och uppnå mål för jämställdhet på ett hållbart och transformativt sätt

Additional notes and information

Att bygga upp kapacitet för att på ett praktiskt och effektivt sätt integrera ett jämställdhets- eller ett genusperspektiv inom alla relevanta områden och på samtliga nivåer samtidigt som så många metoder, verktyg samt aktörer som möjligt involveras är det mest utbredda exemplet på kapacitetsuppbyggnad. Kompetensutveckling hos enskilda personer och systemförändring som möjliggör transformativa processer och effekter inom institutioner.