Description

krepitev in/ali povečevanje znanja, spretnosti in sposobnosti posameznikov, institucij, skupin in organizacij za izvajanje nalog, reševanje težav in vzpostavljanje ter trajnostno in transformativno doseganje ciljev enakosti spolov

Additional notes and information

enakomerna delitev gospodinjskih obveznosti je pogoj, da se doseže dejanska enakost spolov, in cilj sama po sebi.