Description

het vergroten van de kennis, vaardigheden en het vermogen van personen, instellingen, groepen en organisaties om taken uit te voeren, problemen op te lossen, en gendergelijkheidsdoelstellingen te stellen en te realiseren op een duurzame en transformatievemanier

Additional notes and information

Het voornaamste voorbeeld van capaciteitsopbouw bestaat erin de gelijkheid van mannen en vrouwen of het genderperspectief praktisch en doeltreffend te integreren in alle relevante gebieden en op alle niveaus, met gebruikmaking van zoveel mogelijk technieken, instrumenten en actoren. Competentieontwikkeling van individuele mensen en systeemverandering die transformatieve processen en effecten in instellingen mogelijk maken.