Description

ndërtimi dhe / ose rritja e njohurive, shprehive dhe aftësive të individëve, institucioneve, grupeve dhe organizatave për të kryer funksione, për të zgjidhur probleme dhe për të vendosur dhe arritur objektivat e barazisë gjinore në një mënyrë të qëndrueshme dhe transformuese

Additional notes and information

Ndërtimi i kapaciteteve për të qendërsuar praktikisht dhe në mënyrë efektive barazinë gjinore ose perspektivën gjinore në të gjitha fushat përkatëse dhe në të gjitha nivelet, duke përfshirë sa më shumë teknika dhe mjete si dhe aktorë, është shembulli më i përhapur i ndërtimit të kapaciteteve. Zhvillimi i kompetencave të njerëzve individualisht dhe ndryshimi i sistemit që mundëson procese transformuese dhe efekte në institucione.