Description

Yksittäisten henkilöiden, laitosten, ryhmien ja järjestöjen tietämyksen, osaamisen ja taitojen kehittäminen ja/tai edistäminen tehtävien suorittamiseksi, ongelmien ratkaisemiseksi ja sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi kestävästi ja joustavasti

Additional notes and information

Tietojen ja taitojen kehittäminen sukupuolten tasa-arvon tai sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseksi käytännössä ja tosiasiallisesti kaikilla asiaankuuluvilla aloilla ja tasoilla ja mahdollisimman monen tekniikan ja työkalun sekä toimijan ottaminen mukaan, on tyypillinen esimerkki valmiuksien kehittämisestä. Yksittäisten ihmisten osaamisen kehittäminen ja järjestelmän muutos, joka mahdollistaa muutosprosesseja ja vaikuttaa käytäntöihin.