Description

Inimeste, asutuste, rühmade ja organisatsioonide teadmiste, oskuste ja võimete arendamine ja/või suurendamine, et nad suudaksid täita oma ülesandeid, lahendada probleeme ning seada ja ellu viia soolise võrdõiguslikkuse eesmärke jätkusuutlikult ja loovalt

Additional notes and information

Kõige parem suutlikkuse arendamise näide on soolise võrdõiguslikkuse või sooperspektiivi otstarbekas ja tõhus lõimimine erinevaid tehnikaid ja tööriistu ning tegureid kaasates kõikides asjakohastes valdkondades ja tasanditel. Konkreetsete töötajate pädevuse arendamine ja süsteemimuutused, mis käivitavad asutustes muutusi loovad tegevused ja mõjud.