Description

dezvoltarea și/sau consolidarea cunoștințelor, competențelor și abilităților persoanelor, instituțiilor, grupurilor și organizațiilor de a executa funcții, a rezolva probleme, a stabili și a îndeplini în mod sustenabil și transformativ obiective legate de egalitate de gen.

Additional notes and information

Dezvoltarea de capacități pentru a integra practic și efectiv egalitatea sau perspectiva de gen în toate domeniile relevante și la toate nivelurile, prin cât mai multe metode și instrumente și cât mai mulți actori este exemplul predominant de dezvoltare de capacități. Dezvoltarea competențelor indivizilor și schimbare de sistem care fac posibile procesele și efectele de transformare în instituții.