Description

Izgradnja kapaciteta u oblasti rodne ravnopravnosti odnosi se na izgradnju ili jačanje znanja, vještina i sposobnosti pojedinaca, institucija, grupa ili organizacija da obavljaju poslove, rješavaju probleme, postavljaju i ostvaruju ciljeve u oblasti rodne ravnopravnosti na održiv i transformativan način.