Description

Концепцията за общество, съставено от жени и мъже, в което пълното и равното упражняване на гражданските права зависи от тяхното равно представителство на позиции за вземане на политически решения и в което равното или балансираното участие (40/60 процента представителство) в целия демократичен процес е принцип на демокрацията.