Description

Паритетна демократија је концепт који подразумева потпуну интеграцију жена, равноправно са мушкарцима, на свим нивоима и у свим областима деловања демократског друштва, путем мултидисциплинарних стратегија. Видети такође: родни паритет, паритет