Description

plná integrácia žien na rovnakú úroveň ako muži na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach fungovania demokratickej spoločnosti prostredníctvom multidisciplinárnych stratégií