Description

plné zapojení žen na rovném základě s muži, na všech úrovních a ve všech oblastech činnosti demokratické společnosti, přičemž prostředkem k tomu jsou strategie zahrnující více oborů