Description

Паритетна демократија је концепт који подразумијева потпуну интеграцију жена, равноправно са мушкарцима, на свим нивоима и у свим областима дјеловања демократског друштва, путем мултидисциплинарних стратегија.