Description

volledige integratie van vrouwen, op gelijke voet met mannen, op alle niveaus en op alle gebieden van het functioneren van een democratische samenleving, door middel van multidisciplinaire strategieën